Speeches
Majlis Pelancaran Housing Deposit Assistance Scheme (HDAS)
Deliver on 07 Feb 2022

Click here for Majlis Pelancaran Housing Deposit Assistance Scheme (HDAS) pdf files.

 

 

UCAPAN PELANCARAN OLEH
YAB DATUK PATINGGI TAN SRI (DR) ABANG HAJI ABDUL RAHMAN ZOHARI BIN TUN DATUK ABANG HAJI OPENG
KETUA MENTERI SARAWAK
SEMPENA MAJLIS PELANCARAN HOUSING DEPOSIT ASSISTANCE SCHEME (HDAS)
7 FEBRUARI 2022 | 10.00 PAGI
UCSI HOTEL, KUCHING

Speeches By: YAB Datuk Patinggi Tan Sri Dr Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg