Speeches
Perasmian e-Seminar Penyelidikan dan Inovasi dalam Pendidikan 2021 Peringkat Kebangsaan
Deliver on 14 Sep 2021

Click here for Perasmian e-Seminar Penyelidikan dan Inovasi dalam Pendidikan 2021 Peringkat Kebangsaan (e-SPeDIP 2021) pdf files.

Speeches By: YAB Datuk Patinggi Dr Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg