Speeches
UCAPAN BELANJAWAN TAHUN 2023
Deliver on 21 Nov 2022

Click here for Ucapan Belanjawan Tahun 2023 pdf files.

 

UCAPAN BELANJAWAN TAHUN 2023

 

OLEH YANG AMAT BERHORMAT DATUK PATINGGI TAN SRI (DR) ABANG HAJI ABDUL RAHMAN ZOHARI BIN TUN DATUK ABANG HAJI OPENG

 

PREMIER SARAWAK MERANGKAP MENTERI KEWANGAN DAN EKONOMI BAHARU SARAWAK

Speeches By: YAB Datuk Patinggi Tan Sri Dr Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg